Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ soyal SY-001

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ soyal SY-001

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ soyal SY-001

  • Hỗ trợ đầu đọc phụ Wiegand 26/34
  • Tích hợp chống trộm thiết bị 3 chế độ truy nhập: Thẻ, thẻ hoặc Password, thẻ và Password
  • Giao tiếp với PC thông qua cổng RS485, TCP (optional) Khả năng kết nối 255 bộ điều khiển trên 1 đường RS485
  • Chế độ lập trình, phân quyền ra vào…
  • Hỗ trợ Anti Pass Back, kết nối khóa điện tử, báo động….
  • Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa ra vào thẻ từ soyal SY-001 tốc độ xử lý nhanh, phù hợp quá trình giám sát kiểm tra tại chỗ
  • Điều khiển thiết bị trực tiếp trên máy tính
  • Dễ tích hợp với các hệ thống điều khiển khác
  • Có thể ứng dụng để quản lý nhân sự, chấm công
  • Bộ nhớ lưu trữ 1.024 thẻ và 1.200 sự kiện