Tag Archives: tòa nhà

Giải pháp kiểm soát hệ thống thang máy cho các tòa nhà

Giải pháp kiểm soát hệ thống thang máy cho các tòa nhà

Để đáp ứng được nhu cầu khác nhau của từng đơn vị mà hiện nay hệ thống kiểm soát thang máy hiện có các loại như: Kiểm soát thang máy không phân tầng: – Với hình thức kiểm soát này