Tag Archives: thiết bị phát hiện rò rỉ

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas cho gia đình

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas cho gia đình

Một vài loại chuông báo khí rò rỉ bằng cả hai cách phát sáng và phát âm thanh. Cũng có loại chỉ báo bằng chuông. Bất kể bạn thích loại nào hơn, bạn cũng nên đảm bảo vị trí đó