Tag Archives: thiết bị kiể soát barrier

Thiết bị kiểm soát cổng barrier BR-212

Thiết bị kiểm soát cổng barrier BR-212

Đặc điểm tính năng barie tự động 1. Động cơ trung tâm của barie tự động BS 306 sử dụng cơ cấu vận hành không liên tục ổn định nhất hiện nay. 2. Vỏ ngoài barie tự động  của động