Tag Archives: thiết bị hành trình

Máy định vị theo dõi lộ trình xe máy XM-230

Máy định vị theo dõi lộ trình xe máy XM-230

– Cho phép cài đặt 4 số điện thoại để gửi cảnh báo. – Giám sát hoạt động tắt mở của động cơ. – Trạng thái xe hiển thị trực tiếp ở trung tâm trên bản đồ số chi tiết