Tag Archives: camera doanh nghiệp

Lắp đặt camera quan sát cho doanh nghiệp và gia đình

Lắp đặt camera quan sát cho doanh nghiệp và gia đình

Ta có thể chia thành 03 hệ thống sau: Camera quan sát công nghệ Analog (gọi tắt là Camera Analog) và Camera quan sát công nghệ IP (gọi tắt là Camera IP), và Camera hỗn hợp công nghệ Analog và