Kiểm soát hệ thống ra vào và ứng dụng trong cuộc sống

Kiểm soát hệ thống ra vào và ứng dụng trong cuộc sống

Hiện nay trong máy tính,hệ thống kiểm soát truy cập là một quá trình mà người dùng được phép truy cập và được cấp đặc quyền nhất định để hệ thống, tài nguyên hoặc thông tin. Trong các hệ thống kiểm soát truy cập, buộc người sử dụng phải trình bày các thông tin trước khi chúng có thể được cấp quyền truy cập. 

Ứng dụng của hệ thống kiểm soát ra vào dùng để làm gì?
Kiểm soát ra vào được ứng dụng trong một số lĩnh vực như trong các lĩnh vưc sau:lĩnh vực công nghiệp,lĩnh vực dân dụng,lĩnh vực khoa học, lĩnh vực nghiên cứu,lĩnh vực an ninh,hay bảo vệ,hoặc các bãi giữ xe thông minh…và hàng nghìn những ứng dụng khác trong cuộc sống. Nhìn chung tất cả đều với một mục đích chung là kiểm soát, hay giám sát, tất cả phải đảm bảo an ninh ở những khu vực cần độ bảo mật,ở các khu vực quan trọng, ở những nơi hạn chế vào ra, hay đặt biệt là tiết kiệm năng lượng trong thời đại năng lượng đang ngày càng cạn kiệt.

An ninh mạng cũng rất quan trọng,và đặc biệt là trong một công ty xử lý dữ liệu nhạy cảm.Các Hệ thống kiểm soát ra vào truy cập trong đó khoảng trên mạng máy tính thường được quản lý một vị trí trung tâm,và với mỗi người dùng được đưa ra một bản sắc độc đáo.Khi đó, một quản trị viên cấp quyền truy cập cho các nhân viên trên cơ sở từng trường hợp,và sử dụng các thiết lập trong phần mềm quản lý.

Mô hình kiểm soát bãi giữ xe thông minh
Khi cài đặt các hệ thống kiểm soát ra vào này,ở các công ty nên xem xét những người sẽ sử dụng hệ thống thiết bị an ninh,hay làm thế nào nó sẽ được sử dụng. Số lượng người dùng lơn hơn,cảnh báo các nguy cơ cho một doanh nghiệp cần mức độ an ninh cao. Và ở trong một tình huống mà rất nhiều người sử dụng, và bao gồm cả khách đang đi vào khu vực, được cài đặt mức độ theo từng cấp bảo mật có thể được khuyến khích. Với một ngân hàng với đội ngũ nhân viên lớn và khách hàng chắc chắn sẽ sử dụng nhiều hệ thống kiểm soát truy cập để đảm bảo rằng công chúng không thể đạt được an toàn, các nhân viên không được phép không thể với tới các máy rút tiền tự động… Theo góc nhìn, ở một doanh nghiệp nhỏ có thể hài lòng với một phím duy nhất được sử dụng để mở tất cả các cánh cửa trong tòa nhà,và phân phối cho tất cả nhân viên.